Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Het nieuwe internationale hoofdkantoor van de Lely Groep is het meest duurzame industriële gebouw in Europa. Lely, producent van toonaangevende innovaties voor de agrarische sector, ambieerde het hoogste BREEAM-NL niveau en Advin adviseert tijdens de bouw wat dit ambitieniveau betekent voor het bouwproces.

OPDRACHT

Lely ambieert voor haar kantoor het BREEAM-niveau ('Excellent') en voor de productiehal zelfs het hoogst haalbare 'Outstanding'. In Europa is deze hoogste duurzaamheidonderscheiding voor een industriegebouw niet eerder toegekend. Advin adviseert en begeleidt bouwer Dura Vermeer tijdens de uitvoering over hoe tot dit niveau te komen.

AANPAK

Om de betrokkenen inzicht te geven in de beginselen van BREEAM en wat het in de praktijk betekent, is de Expert van Advin begonnen met een workshop. Dit gaf alle leveranciers en onderaannemers het juiste kennisniveau om in te schatten welke gevolgen BREEAM heeft voor hun manier van werken. Soms is deze radicaalanders dan wat men gewend is.

RESULTAAT  

Gedurende de bouw wordt continu bewijslast verzameld om aan te tonen dat voldaan wordt aan de benodigde credits. Elk criterium wordt doorlopen en aantoonbaar gemaakt met een gestructureerd werkproces. Dit wordt bewaakt door de BREEAM-NL Nieuwbouw expert van Advin. Vervolgens

wordt de bewijslast -na controlevoorgelegd aan de eindverantwoordelijke assessor. Deze stelt het beoordelingsrapport op dat de basis vormt voor de certificerende instantie (Dutch Green Building Council) om vast te stellen of de certificaten 'Excellent' en 'Outstanding' verleend kunnen worden.

Tijdens dit eerste 'Outstanding' nieuwbouwproject ooit is uitvoerig overlegd met de certificerende instantie, om de methodiek verder te ontwikkelen.

Advin Team Gebouwen, nu onderdeel van Archicom, heeft hier een duurzaamheidsadvies uitgebracht. ConsortArchitects is de architect van dit gebouw.