Bedrijfs verplaatsing

Bedrijfsverplaatsingen zijn meer dan alleen een vastgoedopgave en zijn uiterst complex. Archicom begrijpt dit en analyseert eerst de voorwaarden om tot een haalbaar project te komen.

Met een pragmatische aanpak en dankzij ruime ervaring, lukt het ons (bijna) altijd om dergelijke complexe trajecten tot het gewenste resultaat te brengen. Daar waar (bijna) alle andere partijen zich vastbijten op het dilemma: “nieuw is altijd duurder dan de opbrengst van oud”, verdiept Archicom zich in andere terugverdienmogelijkheden en financieringsconstructies. Soms wordt dit “Out of the box” genoemd, maar voor ons is dit een tweede natuur. Archicom heeft verstand van bedrijfsprocessen en legt de koppeling tussen operatie en vastgoed. Door onze ervaring met en kennis van logistiek, productie, procedures, planning, financiering en vastgoedontwikkeling bieden wij ondernemers onder één dak de integrale aanpak die (bijna) niemand anders in huis heeft. Archicom wel. En daarmee helpen wij u graag op weg! Zonder dat u uw focus op de continuïteit en toekomst van uw bedrijf verliest.

Bedrijfsvoeringen zijn onderhevig aan een economische dynamiek én aan strenge planologische regelgeving. Bedrijfsmatig vastgoed daardoor ook. Soms kan het vastgoed niet meer voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. Als de gebruiksmogelijkheden ter plaatse niet meer kunnen aansluiten bij wat de onderneming of markt vraagt, is verplaatsing noodzakelijk om de bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen. Een bedrijfsverplaatsing is echter geen sinecure en behoort tot de meest complexe projecten die ondernemers meemaken.

Archicom beschikt over ruime ervaring bij het adviseren van ondernemingen en overheden bij bedrijfsverplaatsingen, begrijpt wat er bij komt kijken, doorziet de complexiteit en spreekt de taal van alle betrokken partijen. Archicom is gewend om met (externe) partijen samen te werken zoals accountants, fiscalisten, financiers, juristen, P&O managers en te schakelen op (hoger) management niveau zoals COO’s, CTO’s, CFO’s, CEO’s en executive boards. Daartoe is Archicom de geschikte partner om als adviseur of projectmanager op te treden.

• Opstellen van plannen van aanpak en planningen;
• Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken;
• Optuigen van projectorganisatie;
• Locatiebeoordeling, risico analyse en inventarisatie mogelijkheden;
• Projectdefinitie, planvorming, ontwerp en engineering;
• Ruimtelijke ordening, aansturing planologische procedures en vergunningentrajecten;
• Projectmanagement en uitvoeringsbegeleiding;
• Tendering en selectieprocedures;
• Organisatie van eventuele financiering en subsidietrajecten;
• Juridische borging en opstellen van overeenkomsten;
• Begeleiding van verhuisoperaties, in bedrijfstelling en opstart nieuwe operaties;
• Ontmanteling en herontwikkeling achterblijvende locatie.

Referentie projecten
• Bedrijfsverplaatsing ELHO (Tilburg);
• Bedrijfsverplaatsing Diffutherm (Bladel);
• Uitplaatsing bedrijfsactiviteiten MSB (Boxtel).