Bedrijfslocaties

Door haar betrokkenheid bij bedrijfsverplaatsingen, herontwikkeling van achterblijvend vastgoed en de ontwikkeling van nieuwe logistieke centra en productiefaciliteiten, beschikt Archicom over brede ervaring ten aanzien van bedrijfslocaties en bedrijfshuisvesting. Archicom redeneert vanuit de gebruiker en weet wat er nodig is om succesvolle business te kunnen faciliteren. Vanouds weten zoekende partijen Archicom te vinden als adviseur bij de zoektocht naar een geschikte bedrijfslocatie. Ook schakelen steeds meer ontwikkelaars van bedrijventerreinen (zowel privaat als publiek) Archicom in vanwege haar expertise en verfrissende kijk op de actuele vraagstukken.

In Nederland is er een overaanbod aan bedrijfslocaties. Veelal zijn deze vanuit een financieel perspectief tot ontwikkeling gebracht en sluiten de planologische en ruimtelijke randvoorwaarden niet aan op de daadwerkelijke vraag / behoefte van ondernemers. Het succes van een bedrijfslocatie is afhankelijk van het succes van de business. Sturen op de ruimtelijke kwaliteit is daarom niet voldoende. Archicom stelt: ”maak business mogelijk”. Pas indien er een marktgerichte focus ontstaat, nemen de kansen op het behouden en aantrekken van bedrijven toe.

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.