BIM

BOUW INFORMATIE MODEL “ INFORMATIE EN GEOMETRIE CENTRAAL”

BIM staat voor Bouw Informatie Model: een werkmethode waarbij door middel van een 3-dimensionaal model volledig wordt samengewerkt door de verschillende disciplines in de bouwsector. Er wordt gewerkt met één database waarin de gegevens van de architect, constructeur, installateur, aannemer, etc. worden verwerkt. Door het samenvoegen van informatie/geometrie uit de verschillende disciplines binnen de bouwsector ontstaat er een integrale aanpak en kan er virtueel gebouwd worden.

VOORDELEN VAN BIM

BIM “virtueel bouwen” heeft als groot voordeel dat er in een vroeg stadium al knelpunten/problemen zichtbaar worden en dat men daar op kan anticiperen.
BIM biedt ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium het project te voorzien van informatie en deze tijdens de looptijd te verrijken met de benodigde informatie. Hierdoor ontstaat een volledig integrale projectaanpak welke per fase in het ontwerp/bouwproces correct is voorzien van de benodigde geometrie en informatie

BIM BINNEN DE BOUWSECTOR

In de afgelopen jaren heeft het concept BIM een vlucht gemaakt in de Nederlandse bouwsector. Veel bedrijven hebben dit innovatieve onderwerp dan ook opgepakt en onderdeel gemaakt van hun strategie.

BIM BINNEN ARCHICOM

Ook binnen Archicom zijn we hiermee voortvarend aan de slag. BIM wordt door ons gezien als het instrument om ketensamenwerking en co-makership mogelijk te maken. BIM implementatie is dus geen doel op zich, maar een middel.
Alle projecten die Archicom oppakt worden op dezelfde manier verwerkt in BIM. Voor een optimaal (her)gebruik van informatie en heldere communicatie tussen de verschillende disciplines binnen de bouwketen kiest Archicom voor “open standaarden”

Archicom hanteert de volgende invulling van geldende landelijke en internationale normen en afspraken in relatie tot het proces, de structuur en de informatie.

OPEN STANDAARDEN:
 • RVB BIM norm v1.1
  Afspraken volgen rondom structuur, naamgeving, codering en gebruik parameters.
 • ISO 16739:2013 – i.c.m. IFC 2x3
  Gebruik van de juiste propertysets bij entiteiten.
 • NL-SfB (minimaal 4 karakters)
  Coderingssystematiek.
 • Dutch Revit Standards (DRS) V2.0
  Uniforme afspraken specifiek gericht op samenwerking en communicatie