Breeam

Wie duurzaam wil bouwen, renoveren, beheren of slopen, kan verschillende aanvliegroutes kiezen. BREEAM-NL is internationaal de toonaangevende en meest toegepaste methode voor het meten van milieuprestaties van gebouwen. Met erkende en ervaren 'BREEAM-NL Experts' kan Archicom een project volledig volgens de BREEAM-NL richtlijn begeleiden, van het bepalen van een ambitie tot en met certificering.

PROJECTEN

Niet alleen nieuwbouw, maar ook (grootschalige) renovatie, bestaande bouw en sloop en demontage kan gewaardeerd worden op een schaal van één tot vijf sterren, welke respectievelijk staan voor Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding. De gekwalificeerde procesmanagers van Archicom gaan pragmatisch en resultaatgericht te werk door de beste route te bepalen op basis van ervaring. Wij begeleiden het totale certificeringstraject op elk gewenst niveau, van quickscan en tenderadvies tot het aansturen of opstellen van bewijslast per credit.

 

SPECIALISME

Onze BREEAM-NL specialismen:

 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
 • BREEAM-NL In-Use;
 • BREEAM-NL Sloop en Demontage;
 • BREEAM International Infra (in ontwikkeling).

De voordelen van BREEAM komen tot uiting in een geminimaliseerde milieu-impact, een bevestiging van een duurzaam imago, een gezonde werk- en leefomgeving, een reductie van energiegebruik en exploitatiekosten en een hogere restwaarde. In veel gevallen komen deze projecten in aanmerking voor subsidies en/of fiscale regelingen. Naast het begeleiden van de BREEAM-NL certificering helpen wij u ook graag bij het opstellen van uw business-case. 

Als ‘founding partner’ en participant zijn wij gelieerd aan de Dutch Green Building Council (DGBC) en dragen op deze manier inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen.

BREEAM-NL DIENSTEN & PRODUCTEN

Voor elk instapmoment en elke BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn heeft Archicom passende diensten en producten die daarop aansluiten. Archicom heeft meerdere gekwalificeerde BREEAM-NL Experts met echte praktijkervaring om deze ‘papieren tijger’ te temmen en pragmatisch tot het gewenste resultaat te komen. Onderstaand ziet u waar zij van toegevoegde waarde zijn:

AMBITIEBEPALING

BREEAM-NL is een middel en geen doel op zich. Onze adviseurs dragen diverse oplossingsrichtingen aan om te weten wat voor u belangrijk is en wat uw doelstellingen zijn, zoals bijvoorbeeld lage exploitatiekosten, verhogen van productiviteit en comfort of een hogere restwaarde. Uw eisen en wensen vertaald Archicom in een gezamenlijke sessie eenvoudig naar punten om te bepalen welke realistische ambitie in sterren hieruit volgt. Dit vormt de basis voor het verdere traject.

QUICKSCAN

Vanuit een Programma van Eisen een bestek en/of een schetsontwerp is Archicom al in staat om in een tijdsbestek korter dan twee dagen voor elk gebouw een quickscan op te stellen. Het is niet voor niets een ‘quick’ scan! In ons zelf-ontwikkelde format ziet u in één overzicht op A3 formaat per categorie welke credits toegepast worden, hoeveel punten behaald worden, welke aandachtspunten, kansen, en risico’s er zijn en een voorstel welke partij waarvoor verantwoordelijk is bij het opstellen van de bewijsvoering. Samen met een korte memo heeft u de essentie om tot een certificering te komen te pakken.

TENDERADVIES

Voor zowel aan opdrachtgever- als opdrachtnemerszijde geeft Archicom advies hoe een BREEAM-NL project het beste aangepakt kan worden voor sloop-, bestaande bouw, renovatie en nieuwbouw. Aan de ene kant formuleren wij bestekteksten en stellen wij de nodige aanbestedingsstukken op zodat de aannemer alle informatie krijgt die nodig is voor de prijsvorming zonder discussie achteraf. Aan de andere kant geven wij ook aannemers advies door aanbestedingsstukken te beoordelen en daarmee kansen en risico’s te signaleren, een (EMVI) plan van aanpak op te stellen en optimalisaties aan te dragen. Hier halen wij dus het beste uit twee werelden!

EXPERT BEGELEIDING CERTIFICERING

De kracht van de BREEAM-NL Experts van Archicom komt goed tot zijn recht bij de complete begeleiding van het gewenste BREEAM-NL certificaat. Aan de hand van een kick-off met BREEAM-NL workshop weten zij alle neuzen binnen het projectteam dezelfde kant op te zetten om het gezamenlijk doel voor ogen te houden.

Gedurende het ontwerp- en oplevercertificaat voert de expert de multidisciplinaire begeleiding en stuurt als procesmanager aan op het tijdig verkrijgen van de bewijsvoering zodat er tussentijds geen punten gemist worden. Het ontwerpcertificaat vormt als voorlopig certificaat de eerste mijlpaal waarmee risico’s grotendeels worden uitgesloten, vervolgens is het uitvoeringsteam samen met de expert aan zet om het definitieve certificaat te verkrijgen en alle punten in orde te hebben bij oplevering. Archicom heeft inmiddels al diverse ontwerp- en oplevercertificaten op haar naam staan en kan beide trajecten tot een goed resultaat brengen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De intensiteit van de begeleiding wordt afgestemd op het projectteam.

OPSTELLEN VAN BEWIJSVOERING PER CREDIT

Afhankelijk van de deelnemende partijen en de rolverdeling stelt Archicom ook bewijsvoering op waarmee aangetoond wordt dat de benodigde punten verkregen worden. In de volgende nieuwbouw credits kan Archicom, naast specificaties van het werk en bouwkundige tekeningen, de volgende bewijsvoering voorzien:

 • MAN 2: Technische Checklist A2 / Normen Bewuste Bouwers;
 • MAN 3: Technische Checklist A3;
 • MAN 9: Casestudy;
 • MAN 12: Levenscycluskostenanalyse;
 • HEA 2: Berekening ramen/gevelopeningen en totale gevel;
 • LE 1, 3, 4 en 6: Natuurrapportage (opgesteld door onze erkende ecoloog);
 • TRA 1: Situatietekening met OV-voorzieningen;
 • TRA 2: Situatietekening met basisvoorzieningen;
 • TRA 3: Berekeningen en tekeningen faciliteiten voor alternatief vervoer;
 • TRA 5: Vervoersplan en parkeerbeleid;
 • TRA 8: Toeleveren en manoeuvreren;
 • MAT 1: Milieuprestatieberekening (uitgevoerd door onze expert met aantoonbare ervaring);
 • MAT 5: Berekening calculator MAT 5;
 • MAT 8: Rekentool gebouwflexibiliteit;
 • WST 2: Berekening gerecycled/secundair toeslagmateriaal;
 • POL 6: Drainageplan (opgesteld door onze gekwalificeerd adviseur/hydroloog).

SUBSIDIES, FISCAAL VOORDEEL EN GROENE FINANCIERING

Vaak komen duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking voor aantrekkelijke regelingen. Onze Experts zijn hier scherp op en signaleren deze kansen wanneer ze zich voordoen zodat hier actie op genomen kan worden door bijvoorbeeld de Energie Investering Aftrek (EIA) of MIA/VAMIL-regeling toe te passen. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van de toe te passen credits en ambitie.