Speciale projecten

Archicom is bijzonder sterk in het oppakken van niet alledaagse projecten. Bedrijven en regionale overheden weten hiertoe steeds vaker de weg naar Archicom te vinden. Archicom is in staat om complexe vraagstukken te doorgronden en met succes te vertalen in overzichtelijke en haalbare projecten. Of het nu financieringsconstructies, samenwerkingsverbanden, marktintroducties, opstart van nieuwe business, productielijnen of ontwikkelvraagstukken betreft. Archicom helpt met het creëren van een passende oplossing. Van niets naar iets, van een nog niet gedefinieerde vraag naar de antwoorden op de vragen die nog moeten komen.

Een pragmatische aanpak, een brede kijk en een uniek multidisciplinair team zorgen ervoor dat wij uitdagingen niet schuwen. Vanuit de filosofie dat techniek altijd maakbaar is, richten wij ons eerst op de haalbaarheid van de achterliggende business case. Dit klinkt logisch, maar toch zijn er weinig andere partijen hiertoe in staat. Onze kracht schuilt ook in onze omvang. Klein genoeg om als generalist het overzicht te bewaren en groot genoeg om over een specialistisch netwerk te beschikken om te kunnen opschalen waar nodig. Wij doen dit ook in internationale settings en zijn gewend om onder absolute vertrouwelijkheid en geheimhouding rechtstreeks voor eigenaren, directies en bestuurders onze werkzaamheden te verrichten.


SPECIALE PROJECTEN VAN ARCHICOM ZIJN O.A.:
 • Financieringsconstructies, samenwerkingsverbanden en overeenkomstvorming;
 • Opstart van nieuwe business;
 • Onderhandelingen en bemiddeling tussen ondernemers en overheden;
 • Bedrijfsverplaatsing in combinatie met nieuwbouwontwikkeling en herontwikkeling achterblijvend vastgoed;
 • Complexe sloop- en saneringsopgaven;
 • Het inrichten van nieuwe bedrijfsactiviteiten in Nederland: begeleiding, locatiestudies, financiering, vergunningen en masterplanning;
 • Investeringsafwegingen en due dilligences.


VOORBEELDEN:
 • Het college van bestuur van een middelbare beroepsopleiding schakelde Archicom in om een husivestingsanalyse los te laten op een bestaand pand en de wens om hier 5 opleidingen in onder te brengen. Alvorens plannen bouwkundig uit te werken en door te rekenen, onderzochten wij eerst bezettingsgraden en hielden de organisatie onder de loep.
 • Archicom initieerde de optimale business omstandigheden voor de eerste private railterminal in Roemenië door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarna stond het sein op groen voor de verdere ontwikkeling, realisatie en start van een succesvolle exploitatie.
 • Archicom begeleidde een gemeente en lokale ondernemer bij de uitplaatsing / beëindiging van bedrijfsactiviteiten, het verkrijgen van subsidies en het onderbouwen van de noodzaak middels een presentatie voor de gemeenteraad die vervolgens unaniem akkoord ging.
 • Archicom hielp de producent van lijmen en coatings bij de bedrijfsverplaatsing naar een nieuwe locatie. In 3 maanden tijd bereikte Archicom de start situatie die nodig was om de juiste afspraken tussen partijen te kunnen maken. Vervolgens heeft Archicom alle acties nader opgepakt en afgerond.
 • Archicom hielp een fabrikant van elektrische voertuigen bij de opzet van een Europese productielijn waartoe tevens compleet nieuwe machines en test faciliteiten ontwikkeld moesten worden.
 • Archicom verzorgde binnen een zeer kort tijdsbestek een functionele, technische en financiële due dilligence inzake een voorgenomen aankoop van een kantoorpand voor een gerenommeerd verzekeringsconcern. Het investeringsniveau bedroeg meer dan € 40 miljoen. Het advies leidde ertoe dat de RvB besloot om niet tot aankoop over te gaan.
 • Archicom adviseert jaarlijks enkele internationale ondernemingen bij hun zoektocht naar passende partners en locaties voor business in Nederland;

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.