Architectuur & engineering

De architecten en ingenieurs van Archicom zorgen voor een integrale pragmatische aanpak van uw ontwerpopgave. Dit doen ze voor zowel exterieur- als interieurontwerp, voor diverse gebouwtypes en voor verschillende opdrachtgevers zoals ondernemers, organisaties, gemeenten en netbeheerders.

We hebben ruime ontwerpervaring op het gebied van industriële- en bedrijfshuisvesting, distributiecentra, logistiek en kantoren. Naast functionaliteit, flexibiliteit en gebruikswaarde, zijn architectuur, stedenbouw en duurzaamheid de belangrijkste bouwstenen om de gebruikerswensen en bedrijfsprocessen te vertalen in het meest optimale ontwerp. Door de dialoog aan te gaan, bedrijfs- en locatiebezoeken af te leggen, referentiebeelden te verzamelen en het ontwerptraject gezamenlijk te doorlopen, worden wederzijdse verwachtingen op elkaar afgestemd. We starten bij de vraag achter de vraag en hanteren het motto: “eerst het proces, dan het gebouw”. Een heldere onderbouwing van de business case, een definitie van de uitgangspunten in het ruimtelijk en technisch programma van eisen en het vaststellen van de financiële randvoorwaarden staan centraal. Daarna start pas het ontwerptraject. Naast deze planvorming, het complete architectonisch ontwerp- en vergunningentraject, de bouwkundige engineering, coördinatie tussen de verschillende disciplines en externe specialisten en projectmanagement, verzorgt Archicom tijdens de uitvoeringsfase de directievoering, esthetische begeleiding en toezicht op de bouw.

Architectuur & Engineering bij Archicom staat voor een integrale benadering waarbij alle betrokken interne disciplines, al dan niet in samenwerking met externe specialisten, intensief toewerken naar een resultaat dat een organisatie verder brengt, past bij de doelstellingen, esthetisch- en duurzaam toekomstbestendig is. Door de korte interne lijnen kunnen we snel en efficiënt schakelen, tijdig signaleren en doelstellingen optimaliseren. De disciplines die wij o.a. integraal benaderen zijn: architectuur, bouwkunde, constructie, installatie, duurzaamheid, beheer & onderhoud, brandveiligheid, inrichting en andere klant specifieke eisen.

Architectuur & Engineering

Anthony Verhoeven

Stel mij je vragen