Werkwijze

Wij richten ons op het initiëren, creëren, realiseren en beheren van uw bedrijfsmatige of vastgoed gerelateerde vraag. Sneller, effectiever en met een optimaal en duurzaam resultaat. Verfrissend, verrassend en ontnuchterend. Niet voor niets is onze slogan: Bright Ideas & Smart Design.

Archicom werkt hoofdzakelijk vanuit het advies- en engineeringsmodel op uurbasis of tegen een vooraf vastgesteld honorarium. Dit voor zowel kleinere adviesopdrachten alsook voor omvangrijke en integrale ontwerptrajecten. Archicom is eveneens bereid om in een design & build of turnkey projectaanpak te participeren.

Welke rol u Archicom ook toebedeelt, de aanpak van Archicom is met recht “uniek” te noemen. Wij staan voor pragmatisch handelen, integraal denken én een oplossing waar u echt iets aan heeft. Wij willen weten wat u nu echt zoekt en wat u als onderneming of organisatie ook daadwerkelijk verder brengt. Wij stellen vragen om uw business te begrijpen en om samen met u dé oplossing te kunnen uitwerken. Een oplossing die bijdraagt aan een structurele verlaging van uw operationele kosten, een sterkere bedrijfsvoering of een duurzame huisvesting met lagere beheer en onderhoudskosten op de lange termijn. Dit doen wij door kennis en ervaring onderling uit te wisselen en bij elkaar te brengen, door te werken met multidisciplinaire teams en waar nodig schakelen wij externe specialisten in.

Maar het gaat niet over ons, het gaat over u! Daarom creëren wij niet alleen oplossingen vóór klanten, maar ook samen met klanten. Tijdens dit interactieve proces daagt Archicom u als klant uit, houdt u een spiegel voor en komt met verrassende perspectieven. Wij staan voor onze oplossingen en voeren, bij voorkeur, de implementatie en optimalisatie uit. Samen met u, natuurlijk!