Beheer & onderhoud

GOED ONDERHOUD KOST GELD, GEEN ONDERHOUD KOST EEN VERMOGEN

Uw organisatie is volop in beweging en uw vastgoed dient hier continu op te worden afgestemd om ervoor te zorgen dat het toegevoegde waarde blijft voor het primaire proces. Wij adviseren u hiervoor bij het organiseren van het beheer en onderhoud. De manier waarop wordt nadrukkelijk afgestemd met uw langetermijnvisie.

Door het combineren van specialismen zijn wij in staat om u volledig te adviseren in het beheer en onderhoud van uw vastgoed, waarbij het gebruik van dit vastgoed voor nu en in de toekomst blijft gewaarborgd. Door samen met u de juiste route te kiezen, kunnen wij uw vastgoed optimaliseren en daar waar mogelijk uw exploitatielasten verlagen.

Uw vastgoed moet geen zorg zijn, maar één van de bedrijfsmiddelen om invulling en richting te geven aan de strategische doelen van uw organisatie. Samen met u werken we iedere dag aan uw vastgoed om zowel financiële als inhoudelijke doelen te realiseren. Dit betekent dat wij willen weten wat er speelt in de wereld en de processen van u als opdrachtgever, maar vooral wat er ook speelt bij uw klanten. Daar doen wij het tenslotte samen voor!

INTEGRALE GEBOUWINSPECTIES

De veiligheid en gezondheid van de gebruikers van een gebouw heeft de hoogste prioriteit. Juist daarom is het van belang om verder te kijken dan alleen maar instandhouding. Hoe zit het met de brandveiligheid of de veiligheid? Voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen die u heeft als gebouweigenaar of gebruiker? In onze integrale gebouwinspecties nemen wij onder ander mee: 

 • NEN 2767
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Brandveiligheid
 • Asbest
 • Legionella beheersing
 • Energiezuinigheid en duurzaamheid
 • Installaties
 • Ventilatie en luchtkwaliteit

REALISATIE

 • Voorbereiding, zoals vergunningen en subsidieaanvragen
 • 3D scan van de huidige situatie
 • Tekenwerkzaamheden ten behoeve van bouw- en verbouwwerkzaamheden
 • Het begroten, aanbesteden en gunnen van werken
 • Directievoering en toezicht tijdens renovatie en bouwwerkzaamheden
 • Rapporteren van gebreken conform NEN2767
 • Opstellen en/of actualiseren van meerjaren onderhoudsplanningen en onderhoudsbegrotingen
 • Organiseren en begeleiden van planmatig onderhoud op basis van het onderhoudsbeleid
 • Algemene bouwkundige ondersteuning en advisering over vastgoed
 • NEN 2580 rapportage
 • Nulmetingen en overdracht-inspecties
Beheer & onderhoud

Jorg Vermeulen

Stel mij je vragen