Bouwmanagement

U schakelt bouwmanagement niet in om te bouwen. Dat klinkt wellicht raar, maar toch is het zo. Want alleen een aannemer heeft als doel om te bouwen en die heeft echt geen extern bouwmanagement nodig. Onze bouwmanagers richten zich daarom op het doel waarvoor u het bouwwerk nodig heeft. Het vastgoed is voor u immers nooit een doel op zich. Uw organisatie zoekt huisvesting voor het onderbrengen van een logistieke operatie, een productieproces of bijvoorbeeld een team medewerkers dat geconcentreerd en geïnspireerd werkzaamheden verricht. Voor ons betekent dat een huisvestingsopgave pas succesvol afgerond kan worden als u uw doel bereikt. Daarom hebben onze bouwmanagers niet alleen verstand van het bouwproces, de techniek van het bouwen, van kosten, contracten, vergunningen, regelgeving, maar ook van de inrichting en systemen die uw operatie, proces of team succesvol laten zijn. Om dit te bereiken is ervaring nodig evenals de juiste vaardigheden om teams aan te sturen, te communiceren, te rapporteren en vroegtijdig mogelijke problemen te signaleren en te verhelpen. Daarom kennen wij geen junior bouwmanagers maar ervaren collega’s die hun mannetje staan.

Onze bouwmanagers bereiden projecten voor, beoordelen de haalbaarheid, dragen zorg voor een goede beschrijving van de werkzaamheden, denken na over de volgorde van uitvoering en adequate opstelling van vergunningen en contracten. Vervolgens dragen zij zorg voor de prijsvorming, gunningsadvies en opdrachtverstrekking. Tijdens het uitvoeringsproces begeleiden zij namens u de bouw, zien toe op de voortgang en kwaliteit, eventuele aanvullende wensen en wijzigingen en borgen een juiste integratie van installaties en systemen zoals bijvoorbeeld het Material Handling Equipment bij complexe logistieke operaties. Tot slot dragen zij zorg voor deeloplevering, afwikkeling van afspraken en bovenal – samen met u - de opstart van uw operatie. Zij zijn uw adviseur en vertrouwenspersoon, coachen betrokkenen naar het juiste resultaat, escaleren waar nodig en lossen ongemerkt problemen op zodat u zich kunt blijven richten op uw primaire proces. Zij zijn pas klaar als u uw doel bereikt heeft. Soms maanden na de bouwkundige oplevering. En daarmee ontzorgt ons bouwmanagement u zoals u dat eigenlijk wenst. 

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Consultancy en Bouwmanagement

Ron Miltenburg

Stel mij je vragen