Consultancy

UW BEDRIJFSPROCES STAAT VOOROP

Of u nu een logistiek vraagstuk heeft, kampt met een bedrijfsmatige uitdaging of een bouwkundige opgave ziet, wij zijn gewend om met een frisse blik en pragmatische aanpak verrassende oplossingen aan te dragen die u en uw organisatie verder brengen. Wist u dat huisvestigingskosten vaak maar circa 5% van de jaarlijkse bedrijfskosten zijn? Wij vinden het veel interessanter om ervoor te zorgen dat de overige bedrijfskosten dalen in plaats van alleen te focussen op lage (nieuw)bouwkosten.

Het draait om uw primaire bedrijfsproces. Wij opereren op het snijvlak van vastgoed en bedrijfsprocessen. Vastgoed is faciliterend hieraan. Hoe brengen wij deze visie in de praktijk?

STAPPENPLAN
  1. Cruciale onderdelen van bedrijfsvoering brengen wij samen met u in kaart. Van strategie, financiële positie, concurrentiekracht tot de positie in de supply chain. Door deze onderdelen van de bedrijfsvoering mee te nemen in de initiële analyse, krijgen we een goed beeld van de organisatie.
  2. Kwantificeren knelpunten en definiëren oplossingen. Hierdoor komen we tot een toekomstvisie en kwantificeren we hoe investeringen eventueel hieraan kunnen bijdragen. Deze oplossingen zijn zeker niet altijd vastgoed gerelateerd, maar kunnen bijvoorbeeld ook op ICT-gebied liggen.
  3. Veranderen logistieke processen of ontwerpen van nieuwe huisvesting. De primaire processen nemen we daarbij als basis en de logistieke oplossing en huisvesting worden daarop aangepast