Duurzaamheid

Down-to-earth aanpak zonder greenwashing. Een ontnuchterende kijk op duurzaamheid met echte resultaten. Wij komen met pragmatische oplossingen die antwoord geven op de vraagstukken van vandaag en morgen zonder in te leveren aan kwaliteit. Met een optimale balans tussen mens, markt en milieu.

FOCUS
  • Waarmaken van realistische ambities;
  • Objectief waarderen, meten en inzicht krijgen in prestaties van gebouwen en infraprojecten met diverse tools, waaronder: BREEAM-NL Nieuwbouw, BREEAM-NL In-Use, BREEAM-NL Sloop en Demontage, EPA-W, EPA-U, GPR-Gebouw en DuboCalc;
  • Duurzaamheid geïntegreerd toepassen, bijvoorbeeld in onze ontwerpen en adviezen, zoals een Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP), Groen sloopbestek en Verbeteren bestaand vastgoed plan;
  • Energiebesparing en toepassen van hernieuwbare energie;
  • Maatwerkadvies toegespitst op gebruik, levensduur en omgeving;
  • Overzichtelijke business-cases met rendement;
  • Het onderscheid maken met onze EMVI Duurzaamheidsplannen.

Ons werkgebied is de bouw in de breedste zin van het woord, voor duurzaamheidsvraagstukken voor gebiedsontwikkeling, civieltechnische werken, woning- en utiliteitsbouw, en zijn operationeel binnen de gehele cyclus van het bouwproces van initiatief en nieuwbouw tot onderhoud, sloop en verder. Van tenderadviezen zoals onze succesvolle EMVI-plannen tot technische concepten voor hernieuwbare energiewinning. Van huis uit ligt onze grootste uitdaging bij de bestaande bouw. Wij maken duurzaamheid tastbaar en maken de transitie concreet.

Bovendien houden wij grip op kosten. Met overzichtelijke business-cases is voldoende rendement een randvoorwaarde voor onze adviezen. Belangrijk uitgangspunt voor ons is dat de baten groter zijn dan de kosten.

BREEAM-NL

Als één van de eersten in Nederland verspreiden wij sinds 2009 het gemeengoed van BREEAM-NL met diverse certificeringsschema’s en we zorgen al meer dan 10 jaar voor hoogwaardig hergebruik van grondstoffen bij sloopwerken. Daarmee zit het cyclische denken stevig verankerd in onze werkwijze.

Senior Bouwkundig Adviseur

Coen van Wanrooij

Stel mij je vragen