Initiëren

Consultancy

Strategisch vastgoed advies

strategisch vastgoed advies

Locatie (her)ontwikkeling & Advies

locatie (her) ontwikkeling & advies

Concept & Business development

concept & business development

Business consultancy

Concept & Business development

Supply chain consultancy

supply chain consultancy

Logistieke advisering

logistieke advisering

Project definities

project definities

Creëren

Archineering

Haalbaarheidstudies

haalbaarheidstudies

programma van eisen

programma van eisen

masterplanning & kavelstudies

masterplanning & kavelstudies

Architectonisch ontwerp

 architectonisch ontwerp

integraal ontwerp

integraal ontwerp

Realiseren

Management

technische uitwerking

technische uitwerking

Vergunningen

vergunningen

Prijs & Contractvorming

prijs & contractvorming

Directievoering

directievorming

oplevering & nazorg

oplevering & nazorg

Inbedrijfstelling & integratie

inbedrijfstelling & integratie

Exploiteren

management

projectmanagement

project management

Duurzaamheid & Energie advies

duurzaamheid & energie advies

onderhoudsadvies

onderhoudsadvies

inspecteren

inspecteren

exploitatie advies

exploitatie advies

beheer

beheer