Diffutherm is producent van anticorrosie-, steenslag- en geluiddempende coatings, lijmen en kitten, alsmede een uitgebreid pakket chemische producten voornamelijk ten behoeve van de automotive industrie.

Opdracht

De onderneming was sinds 1965 gevestigd in Bergeijk, gelegen direct nabij een woonomgeving en beperkte uitbreidingsmogelijkheden verhinderden verdere groei. Diffutherm schakelde Archicom in bij de begeleiding en advisering in de zoektocht naar een geschikte nieuwbouwlocatie in de regio t.b.v. bedrijfsverplaatsing.

 

De rol van Archicom

 

Naast advisering rondom het complexe traject van bedrijfsverplaatsing is Archicom nauw betrokken geweest bij de grondaankoop en de ontwikkeling van een nieuwe productieplant op het KBP in Hapert.

Omdat een groot aantal grondstoffen, halffabricaten en eindproducten brand- en milieugevaarlijk zijn en er tijdens het productieproces explosiegevaarlijke gasmengsels kunnen ontstaan, worden strenge eisen gesteld aan opslag, productie en handling van de goederen. Diffutherm behoort tot de zogeheten BRZO en BEVI inrichtingen. Archicom is specialist op het gebied van opslag, handling en productie van gevaargoed en heeft bij haar ontwerp de PGS 15 richtlijnen in acht genomen voor de keuzes in gebouw-, brandveiligheid- en productie-installaties. Enkele getroffen veiligheidsvoorzieningen zijn: kleine brandcompartimenten, een volledig gesprinklerd gebouw met schuimbijmenging, gasdetectie, ruimteafzuiging gecombineerd met procesafzuiging en bluswateropvang in de productieruimten en PGS-opslagruimten.

Bovenstaande zaken en overige in projectteams vastgestelde uitgangspunten zijn onder de verantwoordelijkheid van Archicom tot een functioneel en integraal ontwerp verwerkt, waarbij ook energiemanagement een belangrijk vraagstuk was. Het projectmanagement en directievoering tijdens de bouw behoorde eveneens tot de taken van Archicom.

 

Resultaat


De nieuwbouw met alle getroffen veiligheidsvoorzieningen voorziet in verdere groeimogelijkheden voor Diffutherm in de toekomst en is tot stand gekomen conform de laatste inzichten op het gebied van veiligheid en milieu. De nieuwbouw bestaat uit:

  • ​​​​​1.850 m2 kantoren;
  • 700 m2  laboratorium;
  • 1.690 m2 expeditie;
  • 2.550 m2  magazijn;
  • 4.450 m2 opslag conform PGS 15;
  • 5.400 m2  overige bedrijfsruimten;
  • 1.400 m2  buitenopslag in tankpark;
  • Kaveloppervlak: 30.000 m2 (fase 1) en 10.000 m2 (fase 2)

Gerelateerd

Architectuur & Engineering
Referentie

Afrikahaven

Bedrijventerrein Atlaspark biedt een unieke en optimale combinatie van zee-, lucht-, spoor- en wegtransport. Het is een toplocatie voor distributiebedrijven, logistieke dienstverleners en industrie. Atlaspark is gelegen in Haven Amsterdam op slechts 15 km afstand van Schiphol en uitstekend ontsloten via de N202 en de A5 (Westelijke Randweg). Dit wordt in de toekomst verder verbeterd door de aanleg van de Tweede Coentunnel die de A10 met het knooppunt Raasdorp A5/A9 verbindt.
Architectuur & Engineering
Referentie

Kantoorpand Kennedylaan Eindhoven

Kantoorpand Kennedylaan te Eindhoven: je kunt er niet omheen. De volledig natuurstenen gevel vormt een in het oog springend onderdeel van dit luxe kantoorpand op een prima zichtlocatie. In opdracht van Ro-Kwadraat realiseerde Archicom een gebouw dat primair is afgestemd op voormalig hoofdhuurder CSS en tegelijkertijd ook aantrekkelijk blijkt voor andere huurders. De begane grond is zodanig ontworpen dat deze kon worden ingericht als (technisch) servicecentrum.