Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Het beursgenoteerde AB InBev is wereldwijd de grootste bierbrouwer met merken als Budweiser, Beck’s en Stella Artois. In totaal heeft AB InBev een portfolio van 200 merken en zo'n 116.000 medewerkers in meer dan 23 landen. De Nederlandse organisatie is met een aandeel van circa 17% de tweede speler op de lokale markt.

OPDRACHT

InBev formuleerde de vraag aan Archicom als volgt: ‘We hebben een tekort aan efficiënt ingedeelde kantoorruimte. De ruimte die we hebben is bovendien versnipperd op het terrein aanwezig en vaak ondergebracht in productiegebonden gebouwen. De beschikbare kantoorruimte is zowel bouwkundig als installatietechnisch verouderd. We denken aan nieuwbouw, maar wat moeten we doen met het achterblijvende onroerend goed? Laat ons zien op welke manier we onze exploitatiekosten structureel kunnen verlagen en kom met voorstellen voor de herontwikkeling van de overige gebouwen en terreinen.’

DE ROL VAN ARCHICOM

Sinds maart 2004 beschikt InBev in Breda over een nieuw hoofdkantoor voor de Nederlandse markt. Aan de basis ligt een gedegen onderzoek van Archicom naar de huisvestingsbehoefte en naar verschillende exploitatievarianten en lasten. Door een strategische analyse van de huisvestingsbehoefte voor de middellange termijn kon het totale kantooroppervlak worden teruggebracht van 15.000 m² naar slechts 5.800 m². Daarnaast speelde Archicom een grote rol bij de planvorming tot herontwikkeling en het afstoten van bestaand onroerend goed en terreinen van de voormalige Brouwerij De Drie Hoefijzers.

RESULTAAT

Het nieuwe hoofdkantoor is op een strategische locatie op het eigen terrein gerealiseerd. Door verstandig vooruitkijken kon het benodigde kantooroppervlak met maar liefst 61% worden gereduceerd, met alle prettige gevolgen voor de huisvesting en exploitatiekosten van dien. InBev beschikt nu over een duurzaam en uiterst efficiënt kantoorgebouw.

Door centralisatie van alle kantooractiviteiten konden de bestaande kantoren en terreinen worden afgestoten. Na amovatie van de oude opstallen is het terrein vrijgemaakt voor herontwikkeling en verkocht aan een woningbouwontwikkelaar.

  •      BVO kantoor: 5.800 m²;
  •      Kaveloppervlak: 9.919 m²;
  •      Duurzaam materiaal gebruik;
  •      Toepassing van energiezuinige installaties;
  •      Flexibele indeling;
  •      Verhuurbaar per bouwlaag.