Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Oskomera Group (Deurne) is specialist in hoogwaardige gevels, draagconstructies en zonne-energieprojecten. Het bedrijf is vooral bekend van aansprekende projecten waaronder het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum), de kantoren van Europol (Den Haag) en het winkelcentrum annex ‘The Wall’ langs de A2 (Utrecht).

OPDRACHT

Oskomera was op totaal zeven verschillende locaties gehuisvest. Oorspronkelijk was de vraag puur gericht op de haalbaarheid van een nieuw bedrijfspand door het terugdringen van kosten door samenvoeging van alle locaties. Al snel bleek dat dit niet voldoende rendement zou opleveren om nieuwbouw mogelijk te maken. Na het eerste onderzoek werd de probleemstelling verfijnd en kwam men tot de definitieve opdracht. Kan het proces (lees: alle werkprocessen binnen het bedrijf) zo georganiseerd worden dat de efficiency en de besparing nieuwbouw haalbaar c.q. betaalbaar maakt?

ROL VAN ARCHICOM

Archicom deed uitgebreid haalbaarheidsonderzoek door het totale operationele proces door te lichten en in kaart te brengen. De uitkomst toonde aan dat Oskomera met minder mensen, minder logistieke kosten, minder voorraad op een efficiëntere manier meer productie zou kunnen realiseren vanuit één productielocatie. Vanuit deze besparing konden de extra kosten voor nieuwbouw makkelijk betaald worden. Archicom tekende naast het onderzoek ook voor het ontwerp, de engineering en het complete projectmanagement.

RESULTAAT

Door de processen van de verschillende locaties samen te brengen, is er nu een optimale bezettingsgraad van de productie- en magazijnfaciliteiten en een grote flexibiliteit met veel minder intern transport. In het hele bouwproces is niets aan het toeval over gelaten. Het gebouw is in negen maanden neergezet, omdat het vooral een montageproces is geweest. Begin 2011 opende Oskomera het nieuwe bedrijfspand in Deurne dat bestaat uit:

  • 16.000 m² bedrijfsruimte (productie, magazijn, logistiek);
  • 5.000 m² kantoorvloer.

De nieuwbouw vormt een overzichtelijk en transparant geheel, waarin diverse technieken en producten van Oskomera zijn toegepast, zoals gevelprofielen, stalen trappen en led-verlichting in de glazen gevel.