Archicom heeft de nieuwe assemblagehal 'Nebula' voor Airbus ontworpen. Deze zal gebruikt worden voor de productie van onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart.

OPDRACHT

Uitbreiding op de bestaande locatie in Leiden bleek niet mogelijk voor Airbus. Daarom is Archicom gevraagd haar bij te staan bij het verwezenlijken van nieuwbouw op een te verwerven locatie in Oegstgeest. 

ROL VAN ARCHICOM

Airbus had Archicom in eerste instantie gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe hal naast haar bestaande gebouw te Leiden. Het totale programma van eisen kon hier echter niet gerealiseerd worden waardoor een nieuw ontwerp op een beschikbare locatie in Oegstgeest is gemaakt. Archicom heeft een integraal ontwerp, in afstemming met het bevoegd gezag, vormgegeven. Tevens zijn het projectmanagement, de complete engineering, de vergunningsaanvragen en de selectie van uitvoerende partijen door Archicom verzorgd. Tijdens de realisatie heeft Archicom Airbus bijgestaan met projectmanagement en vaktechnisch toezicht.

RESULTAAT

Een markant en functioneel gebouw aan de oevers van de Oude Rijn in Oegstgeest waar Airbus haar gereed product direct op een schip kan laden voor transport.

De belangrijkste kenmerken:

  • 5.000 m² totale footprint
  • 8.000 m² productie
  • 400 m² kantoor