Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Diffutherm is producent van anticorrosie-, steenslag- en geluiddempende coatings, lijmen en kitten, alsmede een uitgebreid pakket chemische producten voornamelijk ten behoeve van de automotive industrie.

OPDRACHT

De onderneming was sinds 1965 gevestigd in Bergeijk, gelegen direct nabij een woonomgeving en beperkte uitbreidingsmogelijkheden verhinderden verdere groei. Diffutherm schakelde Archicom in bij de begeleiding en advisering in de zoektocht naar een geschikte nieuwbouwlocatie in de regio t.b.v. bedrijfsverplaatsing.

DE ROL VAN ARCHICOM

Naast advisering rondom het complexe traject van bedrijfsverplaatsing is Archicom nauw betrokken geweest bij de grondaankoop en de ontwikkeling van een nieuwe productieplant op het KBP in Hapert.

Omdat een groot aantal grondstoffen, halffabricaten en eindproducten brand- en milieugevaarlijk zijn en er tijdens het productieproces explosiegevaarlijke gasmengsels kunnen ontstaan, worden strenge eisen gesteld aan opslag, productie en handling van de goederen. Diffutherm behoort tot de zogeheten BRZO en BEVI inrichtingen. Archicom is specialist op het gebied van opslag, handling en productie van gevaargoed en heeft bij haar ontwerp de PGS 15 richtlijnen in acht genomen voor de keuzes in gebouw-, brandveiligheid- en productie-installaties. Enkele getroffen veiligheidsvoorzieningen zijn: kleine brandcompartimenten, een volledig gesprinklerd gebouw met schuimbijmenging, gasdetectie, ruimteafzuiging gecombineerd met procesafzuiging en bluswateropvang in de productieruimten en PGS-opslagruimten.

Bovenstaande zaken en overige in projectteams vastgestelde uitgangspunten zijn onder de verantwoordelijkheid van Archicom tot een functioneel en integraal ontwerp verwerkt, waarbij ook energiemanagement een belangrijk vraagstuk was. Het projectmanagement en directievoering tijdens de bouw behoorde eveneens tot de taken van Archicom.

RESULTAAT

De nieuwbouw met alle getroffen veiligheidsvoorzieningen voorziet in verdere groeimogelijkheden voor Diffutherm in de toekomst en is tot stand gekomen conform de laatste inzichten op het gebied van veiligheid en milieu. De nieuwbouw bestaat uit:

  • 1.850 m² kantoren;
  • 700 m² laboratorium;
  • 1.690 m² expeditie;
  • 2.550 m² magazijn;
  • 4.450 m² opslag conform PGS 15;
  • 5.400 m² overige bedrijfsruimten;
  • 1.400 m² buitenopslag in tankpark;
  • Kaveloppervlak: 30.000 m² (fase 1) en 10.000 m² (fase 2)