Sinds 2008 verzorgt de discipline Gebouwen advieswerk voor de gemeente Cranendonck. Ook in 2014 worden deze werkzaamheden voortgezet. Advin is gevraagd om de gemeente te voorzien van input voor het onderhouden van het gemeentelijk vastgoed.

OPDRACHT

De gemeente Cranendonck heeft in het tweede kwartaal van 2014 Advin Gebouwen opdracht gegeven om de aanwezige onderhoudsplannen te actualiseren. De totale omvang omvat ca. 90 gebouwen, kunstwerken en oorlogsmonumenten. De gebouwen bezitten een gezamenlijk oppervlakte van ca. 33.000 m² BVO.

AANPAK

Tijdens het startoverleg zijn de kaders van de opdracht besproken. Van de gebouwen, kunstwerken en oorlogsmonumenten zijn de aandachtpunten doorgenomen. Alle gebouwen en objecten zijn geïnspecteerd en daarbij zijn de gebreken in beeld gebracht en is de onderhoudstoestand bepaald conform de NEN 2767. 

 

RESULTAAT

Na uitvoering van alle inspecties is een rapportage opgesteld. De totaalrapportage bestaat uit een toelichting en een MJOP per gebouw of object. In het onderhoudsplan is beschreven wat de gebouwbeheerder de komende jaren moet doen om het vastgoed op volgens gemeente gewenst niveau in stand te houden. Tevens is op verzoek van de gemeente een voorziening opgenomen om tijdens regulier onderhoud duurzame maatregelen uit te kunnen voeren.

Na uitvoering van alle inspecties is een rapportage opgesteld. De totaalrapportage bestaat uit een toelichting en een MJOP per gebouw of object. In het onderhoudsplan is beschreven wat de gebouwbeheerder de komende jaren moet doen om het vastgoed op niveau in stand te houden. Tevens is op verzoek van de gemeente een voorziening opgenomen om tijdens regulier onderhoud duurzame maatregelen uit te kunnen voeren.

Daarnaast hebben onze adviseurs diverse adviezen uitgebracht die op langere termijn de kwaliteit van de gebouwen, kunstwerken en oorlogsmonumten op het juiste niveau houden maar de onderhoudskosten terugdringen.

Gerelateerd

Vastgoedontwikkeling & beheer
Referentie

Afrikahaven

Bedrijventerrein Atlaspark biedt een unieke en optimale combinatie van zee-, lucht-, spoor- en wegtransport. Het is een toplocatie voor distributiebedrijven, logistieke dienstverleners en industrie. Atlaspark is gelegen in Haven Amsterdam op slechts 15 km afstand van Schiphol en uitstekend ontsloten via de N202 en de A5 (Westelijke Randweg). Dit wordt in de toekomst verder verbeterd door de aanleg van de Tweede Coentunnel die de A10 met het knooppunt Raasdorp A5/A9 verbindt.
Vastgoedontwikkeling & beheer
Referentie

Kantoorpand Kennedylaan Eindhoven

Kantoorpand Kennedylaan te Eindhoven: je kunt er niet omheen. De volledig natuurstenen gevel vormt een in het oog springend onderdeel van dit luxe kantoorpand op een prima zichtlocatie. In opdracht van Ro-Kwadraat realiseerde Archicom een gebouw dat primair is afgestemd op voormalig hoofdhuurder CSS en tegelijkertijd ook aantrekkelijk blijkt voor andere huurders. De begane grond is zodanig ontworpen dat deze kon worden ingericht als (technisch) servicecentrum.