Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Advin Gebouwen verzorgt al vanaf 2001 het technische beheer en bouwkundig advies voor het gemeentelijk vastgoed van gemeente Wageningen.

OPDRACHT

Ook in 2014 heeft gemeente Wageningen aan Advin opdracht gegeven om te ondersteunen bij het technisch beheer van het gemeentelijk vastgoed bestaande uit o.a. facilitaire gebouwen, sportaccommodaties en gebouwen voor primair onderwijs. De totale omvang omvat ca. 80 gebouwen met een gezamenlijk BVO van ca. 84.000 m².

AANPAK

Omwille van efficiëntie, "korte lijntjes" en betere communicatie is een bouwkundig adviseur van Advin wekelijks bij de klant om daar het technisch beheer te organiseren, te begeleiden en te participeren in overleggen om de onderhoudsstrategie te bepalen.

RESULTAAT

Het ontzorgen van de klant door onderhoudsmanagement

  • Inspecteren gebouwen, rapporteren van gebreken conform NEN 2767;
  • Opstellen en/of actualiseren van meerjarenonderhoudsplanningen;
  • Organiseren en begeleiden van planmatig onderhoud op basis van het onderhoudsbeleid;
  • Algemene bouwkundige ondersteuning en advisering over vastgoed.

REALISATIE

  • Voorbereiding, zoals vergunningen en subsidieaanvragen;
  • Tekenwerkzaamheden t.b.v. bouw- en verbouwwerkzaamheden;
  • Het begroten, aanbesteden en gunnen van vervangingsinvesteringen;
  • Directievoering en toezicht tijdens renovatie- en bouwwerkzaamheden;
  • Kostenramingen.