Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Vos Logistics levert een breed scala aan transport- en logistieke diensten en is met een netwerk van 30 eigen vestigingen actief in heel Europa. Binnen Logistics Services worden klant specifieke logistieke oplossingen geboden: van expeditie, opslag en value added services en distributie tot full supply chain oplossingen waarbij Vos de beheersing van de complete goederenstroom of delen daarvan van de klant overneemt.

OPDRACHT

Naast zoeken van een geschikte locatie en het opstellen van een Programma van Eisen voor een klant specifiek Distributie Centrum (DC), bestond de opdracht uit begeleiding van het tenderproces voor zowel de aannemer als de financier van het pand. Het DC is bestemd voor AKZO Nobel Coatings voor de logistiek voor o.a. decoratieve verven, hechtmiddelen en vloeregalisatiemiddelen. 

DE ROL VAN ARCHICOM

Archicom heeft geadviseerd omtrent de locatiekeuze (bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal), organisatie van het ontwikkelproces en het opstellen van uitgangspunten documenten. Tevens heeft Archicom het Programma van Eisen opgesteld waaraan het nieuwe distributiecentrum moest voldoen. Hiernaast heeft Archicom de opdrachtgever begeleid bij de exploitatie en kostprijsbepaling van het nieuwe distributiecentrum en het tenderproces voor zowel aannemer, financierder als verhuurder van het pand.
Archicom is specialist op het gebied van opslag, handling en productie van gevaargoed en heeft bij het ontwerp de richtlijnen van PGS 15 in acht genomen. Voor specifieke kennis over gebouw-, brandveiligheids- en productie-installaties is nauw samengewerkt met Vos en Akzo Nobel.

RESULTAAT

De gevonden locatie van het distributiecentrum ligt strategisch op het knooppunt van de A17 en de A58 en is gunstig gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Vos Logistics gaat van hieruit haar warehousing- en distributieactiviteiten verder ontwikkelen voor meerdere

opdrachtgevers. Na de succesvolle tender beschikt Vos Logistics op deze locatie over 3,6 ha grond waarvan nu 2,3 ha bebouwd is met:

  • 13.000 m² warehouse
  • 425 m² kantoorruimte
  • 26.000 palletplaatsen
  • 12 docks 

Het magazijn heeft overal vloeistofdichte vloeren en beschikt over speciale PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) compartimenten voor onder meer de opslag van brandbare vloeistoffen en spuitbussen (aerosols). Het nieuwe logistieke centrum is volledig duurzaam gebouwd naar de normen van duurzaamheidskeurmerk BREEAM en met inachtneming van de TAPA security requirements (Transported Asset Protection Association).