Archicom heeft voor Ahold het gebouw compleet 3D technisch uitgewerkt en nauwkeurig afgestemd op de interne mechanisatie.

OPDRACHT

Het nieuwe distributiecentrum betreft een uitbreiding van het bestaande complex in Zaandam. Het is echter van een totaal andere orde doordat het volledig is gemechaniseerd. Hierdoor heeft de uitbreiding een hoge opslag dichtheid.

ROL VAN ARCHICOM

Archicom heeft het initiatief van Ahold getoetst en uitgewerkt in een PvE. Op basis hiervan is het project vervolgens volledig in 3D technisch uitgewerkt. Voor een dergelijk volledig gemechaniseerd complex project levert dit enorme voordelen op, omdat tijdig “clashes” worden gedetecteerd en alle disciplines volledig integraal samenwerken. Naast de technische uitwerking heeft Archicom de aanbesteding en het BREEAM-traject begeleid en geadviseerd in de “Look & Feel” om een prettige werkomgeving te creëren.

RESULTAAT

Een volledig gemechaniseerd “High density storage”. Efficiënt, veilig, prettig en klaar voor de toekomst. Een project uniek voor Nederland.

De belangrijkste kenmerken:

  • Totale footprint: 23.000 m²
  • Mezzanine vloeren: 19.000 m²