Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Aan de noordrand van de gemeente Sittard bij Holtum/Born realiseerde Archicom Distripark Sittard in opdracht van DHG. Een grootschalig multimodaal distributiecentrum met ruimte om te ondernemen.

Het nieuwe distributiecentrum wordt gesitueerd direct langs de A2 en omvat een vijftal distributieloodsen met een totale oppervlakte van bijna 68.000 m². Het uitvoeringsniveau van Distripark Sittard staat op een hoog peil. Zowel de toegepaste materialen als het voorzieningenniveau voldoen ruimschoots aan de hoogwaardige eisen van deze tijd. Er is ruime aandacht besteed aan verantwoord energieverbruik, toegespitst op het reduceren van energielasten en periodieke verbruikskosten.

OPDRACHT

De opdracht die Archicom kreeg was om een flexibel distributiecentrum te ontwerpen dat voor één of meerdere gebruikers geschikt is en het werk van zodanig van A tot Z te begeleiden dat de opdrachtgever werd ontzorgd.

DE ROL VAN ARCHICOM

Naast het ontwerp is de technische uitwerking door Archicom zodanig uitgevoerd dat op basis van bestek en tekeningen het werk kon worden aanbesteed. De aanvraag omgevingsvergunning en het contract- projectmanagement, alsmede de directievoering waren onderdeel van de opdracht.

RESULTAAT

Twee flexibele, hoogwaardige distributiegebouwen met lage exploitatiekosten, die gebouwd zijn zonder overschrijding van de voorafgestelde budgetten.

PROJECT OMVANG

  • Terrein oppervlakte: 123.300 m²
  • Bebouwd oppervlak: 67.735 m²

Het gehele gebouw is opgedeeld in 3 fasen met oppervlakten van

  • Warehouse fase 1: 25.500 m²
  • Warehouse fase 2: 17.235 m²
  • Warehouse fase 3: 25.000 m² (nog niet gebouwd)