Archicom heeft voor FrieslandCampina een duurzaam distributiecentrum ontwikkeld met BREEAM niveau "Very Good". Het is een gekoelde opslag voor zuivelproducten in de directe nabijheid van de productielocatie.

OPDRACHT

Het nieuwe distributiecentrum ligt direct naast de productielocatie waar verse zuivelproducten zoals melk, yoghurts en desserts voor de Nederlandse markt worden geproduceerd. De nieuwbouw past in de strategie van FrieslandCampina, route 2020, met als doel duurzaam te groeien en efficiency te verbeteren.

ROL VAN ARCHICOM

Archicom heeft het initiatief van FrieslandCampina getoetst en vervolgens uitgewerkt in een concreet ontwerp. Archicom heeft het complete projectmanagement verzorgd. Daarnaast zijn de diverse eigen specialisten ingezet om alle benodigde stukken gedurende het complete traject van ontwerp tot oplevering te vervaardigen. Met betrekking tot duurzaamheid heeft Archicom het BREEAM-traject begeleid.

RESULTAAT

Binnen de vooraf door FrieslandCampina gestelde ambitieuze planning is een volledig gemechaniseerd hoogbouw magazijn met een compleet gemechaniseerde order pick vloer op de verdieping gerealiseerd. Het gebouw is gekoeld en voldoet uiteraard aan alle randvoorwaarden die aan gekoelde opslag van voeding (zuivel) worden gesteld.

De belangrijkste kenmerken:

  • 8.370 m² totale footprint
  • 8.210 m² warehouse
  • 540 m² kantoor
  • 3.530 m² mezzanine vloeren