Vicoma heeft alle medewerkers en activiteiten van Archicom en Advin Bouwkunde overgenomen. De expertise van de onderstaande referentie blijft hiermee voor u beschikbaar.

Sinds 2008 verzorgt de discipline Gebouwen advieswerk voor de gemeente Cranendonck. Ook in 2014 worden deze werkzaamheden voortgezet. Advin is gevraagd om de gemeente te voorzien van input voor het onderhouden van het gemeentelijk vastgoed.

OPDRACHT

De gemeente Cranendonck heeft in het tweede kwartaal van 2014 Advin Gebouwen opdracht gegeven om de aanwezige onderhoudsplannen te actualiseren. De totale omvang omvat ca. 90 gebouwen, kunstwerken en oorlogsmonumenten. De gebouwen bezitten een gezamenlijk oppervlakte van ca. 33.000 m┬▓ BVO.

AANPAK

Tijdens het startoverleg zijn de kaders van de opdracht besproken. Van de gebouwen, kunstwerken en oorlogsmonumenten zijn de aandachtpunten doorgenomen. Alle gebouwen en objecten zijn ge├»nspecteerd en daarbij zijn de gebreken in beeld gebracht en is de onderhoudstoestand bepaald conform de NEN 2767. 

RESULTAAT

Na uitvoering van alle inspecties is een rapportage opgesteld. De totaalrapportage bestaat uit een toelichting en een MJOP per gebouw of object. In het onderhoudsplan is beschreven wat de gebouwbeheerder de komende jaren moet doen om het vastgoed op volgens gemeente gewenst niveau in stand te houden. Tevens is op verzoek van de gemeente een voorziening opgenomen om tijdens regulier onderhoud duurzame maatregelen uit te kunnen voeren.

Na uitvoering van alle inspecties is een rapportage opgesteld. De totaalrapportage bestaat uit een toelichting en een MJOP per gebouw of object. In het onderhoudsplan is beschreven wat de gebouwbeheerder de komende jaren moet doen om het vastgoed op niveau in stand te houden. Tevens is op verzoek van de gemeente een voorziening opgenomen om tijdens regulier onderhoud duurzame maatregelen uit te kunnen voeren.

Daarnaast hebben onze adviseurs diverse adviezen uitgebracht die op langere termijn de kwaliteit van de gebouwen, kunstwerken en oorlogsmonumten op het juiste niveau houden maar de onderhoudskosten terugdringen.